Mediul de lucru

 • În Groupe Renault România cea mai importantă resursă o reprezintă oamenii.

  De aceea, pe lângă îmbunătaţirea continuă a calităţii produselor şi serviciilor noastre, acordăm o atenţie deosebită dezvoltării angajaţilor noştri. Grupul asigură tuturor angajaţilor săi un mediu de lucru competitiv şi o atmosferă de lucru plăcută.

  Calitatea vieţii la locul de muncă este unul dintre obiectivele strategice pentru grupul Renault la nivel global. În urma sondajelor în rândul angajaţilor s-a pus accentul pe modalitatea de protejare a sănătăţii acestora şi propunerea unor condiţii de muncă motivante. Astfel, angajații beneficiază de asigurare medicală privată, transport, restaurante şi micro-cantine, desfăşurarea activităţii zilnice în spatii moderne şi ergonomice.

  Groupe Renault România oferă flexibilitate în programul de lucru, ceea ce le permite angajaţilor asigurarea unui echilibru între viaţa profesională şi viaţa personală. Angajaţii îşi pot configura programe de lucru flexibile şi pot opta pentru lucrul la domiciliu, în anumite condiţii.

  În ceea ce priveşte politica privind riscurile şi prevenirea accidentelor, Groupe Renault România s-a aliniat politicilor globale manifestate la nivelul întregului Groupe Renault, adaptând aspectele care reflectă nevoile de pe plan local.

  Pentru a asigura buna desfăşurare a activităţii, este luat în considerare factorul uman înainte de începerea proiectelor, sănătatea şi securitatea la locul de muncă fiind întotdeauna prioritare.