Recunoașterea performanței

Ca parte a dezvoltării sale internaționale, Groupe Renault România și-a îmbunătățit sistemul de apreciere, recunoaștere și remunerare, prin implementarea procesului și a aplicației informatice Talent @ Renault, pentru a-l face global, echitabil și competitiv.

 

Evaluarea performanțelor

Evaluarea performanțelor se bazează pe dialogul permanent dintre manageri și angajați și se formalizează în cadrul evaluării anuale. Performanța angajatului la locul de muncă este evaluată pe baza unor criterii precis definite pentru fiecare obiectiv agreat. Pentru a asigura o mai bună coerență și echitate în interiorul companiei, aprecierea managerului este întotdeauna completată de aprecierile membrilor unui Comitet de Evaluare.

Recunoașterea performanței, pe baza acelorași criterii de evaluare la nivel global, stă la baza politicii de remunerare.

Sistemul de remunerare este transparent și echitabil luând în considerare performanța salariatului, nivelul de responsabilitate al postului, precum și reperele din piața muncii, așa cum reies din studiile efectuate de companiile specializate.

Groupe Renault România este în mod constant preocupat de creșterea gradului de motivare a salariaților săi, astfel încât aceștia să se simtă apreciați și recompensați pentru contribuția la performanța companiei.

Angajații sunt parte la succesul întregului grup, de aceea pe lângă performanța individuală, contribuția angajaților este recompensată și prin acordarea de bonusuri bazate pe rezultatele financiare globale.