Poli de competitivitate

Management strategic pentru dezvoltarea şi operaţionalizarea polului de competitivitate...

Management strategic pentru dezvoltarea şi operaţionalizarea polului de competitivitate” – din pachetul minim integrat propus de polul de competitivitate „Pol Auto Muntenia”

Data: 17 martie 2014

RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L., cu sediul în B-dul Pipera Nr. 2/III, NORTH GATE BUSINESS CENTRE, Oraş Voluntari, Judeţul Ilfov, Cod poştal 077190, derulează, începând cu data de 24.02.2014 proiectul „MANAGEMENT STRATEGIC PENTRU DEZVOLTAREA ŞI OPERAŢIONALIZAREA POLULUI DE COMPETITIVITATE”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, în calitate de AM POS CCE.

Valoarea totală a proiectului este de 1.054.000 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 834.000 lei.

Proiectul se implementează în Localitatea Titu, Strada Aviatorilor, nr. 1, Cartier Constantin Brâncoveanu, Judeţul Dâmboviţa pe o durată de 22 luni.

Obiectivul proiectului este creşterea competitivităţii firmelor din cadrul “Polului Auto Muntenia” printr-un proces sustenabil, obiectiv ce răspunde obiectivului strategiei OS nr. 6. Acest obiectiv va fi realizat prin intermediul unor servicii de consultanţă şi instruire în domeniul antreprenoriatului şi managementului strategic, servicii de care vor beneficia 144 de manageri. Aceste servicii de consultanţă şi instruire vor contribui la intensificarea cooperării între membrii Polului de competitivitate şi la facilitarea transferului de cunoştinţe între aceştia.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Cristian Nevzoreanu
Funcţie: Manager proiect
Tel. 0742/356.208, Fax: 021/406.27.46, e-mail: cristian.nevzoreanu@renault.com

Anunţ de presă privind începerea proiectului cu titlul ”Cercetarea şi dezvoltarea de sisteme...

Anunţ de presă privind începerea proiectului cu titlul ”Cercetarea şi dezvoltarea de sisteme electrice, electronice, termice şi tehnologii inovative pentru alternative de mobilitate durabilă, pentru creşterea eficienţei energetice a vehiculelor, în scopul reducerii emisiilor poluante şi îmbunătăţirii confortului termic pentru pasageri”

Data: 17 martie 2014

SC RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL, cu sediul în Oraş Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 2/III, North Gate Business Centre, Judeţul Ilfov, derulează, începând cu data de 24.02.2014, proiectul ”Cercetarea şi dezvoltarea de sisteme electrice, electronice, termice şi tehnologii inovative pentru alternative de mobilitate durabilă, pentru creşterea eficienţei energetice a vehiculelor, în scopul reducerii emisiilor poluante şi îmbunătăţirii confortului termic pentru pasageri”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, AM POS CCE.

Valoarea totală a proiectului este de 5.605.216,20 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.039.647,78 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Titu, Judeţul Dâmboviţa, pe o durată de 22 luni.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare a SC RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL şi a partenerilor asocierii, prin intensificarea cooperării între întreprinderile membre ale Polului şi universităţi/institute de cercetare în scopul obţinerii de produse inovative, cu valoare adăugată mare, competitivitate atât pe piaţa naţională cât şi cea internaţională.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Negoescu Luminiţa

Funcţie: Consultant Senior

Tel. 0724032339, Fax: 0245213908, e-mail: luminita@info-structurale.ro

Anunţ de presă cu privire la începerea proiectului de investiţii nr. 02 cu...

Anunţ de presă cu privire la începerea proiectului de investiţii nr. 02 cu titlul ”Creşterea capacităţii RTR de a dezvolta vehicule noi inovative şi competitive” – din pachetul minim integrat propus de polul de competitivitate „Pol Auto Muntenia”

Data: 13 martie 2014

RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL, cu sediul în Oraş Voluntari, Bulevardul Pipera, Nr. 2/III, North Gate Business Centre, judetul Ilfov, cod poştal 077190, derulează, începând cu data de 24.02.2014, proiectul “Creşterea capacităţii RTR de a dezvolta vehicule noi inovative şi competitive“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, AM POS CCE.

Valoarea totală a proiectului este de 89.437.618,38 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 30.774.195,43 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Titu, Strada Aviatorilor, nr. 1, Cartier Constantin Brâncoveanu, Judeţul Dâmboviţa pe o durată de 22 luni.

Obiectivul proiectului este sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a regiunii Sud Muntenia prin creşterea competitivităţii economice a principalilor actori ai industriei auto din România şi totodată ai Polului Auto Muntenia – AUTOMOBILE DACIA S.A. şi RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL (RTR) – în scopul producerii de vehicule noi inovative şi competitive, care să răspundă adecvat cerinţelor pieţei naţionale şi internaţionale.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: DRAGOMIR ELENA DANIELA

Funcţie: Consultant

Tel. 0728 876 369, Fax: 0245 213 908, e-mail: dana@info-structurale.ro

Dacia şi Renault Technologie Roumanie – membri în Polul de Competitivitate „Auto Muntenia”

Dacia şi Renault Technologie Roumanie – membri în Polul de Competitivitate „Auto Muntenia”

Data: 24 februarie 2014

Luni, 24 februarie 2014, Nicolas Maure, director general al Automobile Dacia, şi Sorin Buşe, VP Renault Engineering head of Renault Technologie Roumanie (RTR), au semnat contractele de finanţare pentru proiectele din cadrul Polului de Competitivitate „Auto Muntenia”, în prezenţa Primului Ministru al României, Victor Ponta, a ministrului interimar al Economiei, Constantin Niţă, ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, ministrului Delegat pentru Cercetare, Mihnea Costoiu, directorului Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Liviu Muşat, a preşedintelui ACAROM, Constantin Stroe şi a autorităţilor locale din judeţele Argeş şi Dâmboviţa. Polul de competitivitate urmează să acceseze fonduri europene nerambursabile în valoare de 15 milioane de euro, în cadrul unor investiţii totale de 35 de milioane de euro.

„Concretizarea Polului «Auto Muntenia» este o veste bună pentru industria auto din regiune, pentru că este o măsură de stimulare a competitivităţii, vitală pentru strategia oricărei companii. Aceste investiţii fac parte din strategia grupului de a contribui la competitivitatea activităţilor pe care Renault le are în România. La Dacia vom investi pentru a creşte capacitatea Uzinelor de a răspunde noilor exigenţe ale pieţei auto. La RTR vom continua să investim pentru a dezvolta vehicule inovatoare şi competitive. În plus, proiectele care se vor realiza în cadrul Polului vizează şi un program de formare managerială pentru companiile membre”, a declarat Nicolas Maure, director general Automobile Dacia şi Renault România.

“În următorii doi ani, la Centrul Tehnic Titu, parte a RTR, vor fi construite două clădiri noi, care vor deservi un centru de realizare a prototipurilor vehicule, respectiv, bancuri de probe pentru testarea motoarelor, care vor fi utilizate în mod special pentru cele cu norme de emisii Euro 6. Tot RTR va coordona şi un proiect de cercetare şi dezvoltare de soluţii tehnice inovatoare pentru viitoarele vehicule.”, a adăugat Sorin Buşe, VP Renault Engineering head of Renault Technologie Roumanie.

Prin participarea la Polul de Competitivitate „Auto Muntenia”, alături de ceilalţi membri (autorităţi, furnizori, IMM-uri, universităţi, instituţii de cercetare), Renault România îşi propune, împreună cu aceştia, să susţină o strategie de dezvoltare a industriei auto prin creşterea competitivităţii acesteia.

ROLUL CATALIZATORILOR ÎN CADRUL POLULUI AUTO MUNTENIA

ROLUL CATALIZATORILOR ÎN CADRUL POLULUI AUTO MUNTENIA

Data: 24 ianuarie 2014

În data de 23 ianuarie, la sediul ACAROM s-au semnat actele adiţionale la acordurile de parteneriat din cadrul pachetului integrat de proiecte al Polului Auto Muntenia.

Totodată, Directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a devenit membru în Consiliul Director al Polului.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-a alăturat celorlalţi catalizatori ai polului, iar prin Directorul Liviu Muşat a mulţumit pentru invitaţia de a participa la procesul decizional în cadrul acestui proiect atât de important pentru regiunea SUD MUNTENIA, declarând că „în calitate de membru în Consiliul Director al Polului Auto Muntenia, se va implica cu toată expertiza pe care o deţine în acest proiect, contribuind cât mai mult la consolidarea mediului de afaceri din regiunea noastră”. Acesta a mai adăugat că „suntem în pragul debutului unui nou ciclu financiar 2014 – 2020, iar aşteptările societăţii româneşti faţă de noile Programe operaţionale sunt foarte mari. Noi sperăm că, folosind toată experienţa din toate domeniile, la toate nivelurile, naţional şi regional, să pornim de la începutul celui de-al doilea semestru depunerea de proiecte, astfel încât să absorbim cât mai multe fonduri”.

Un alt catalizator cu rol important în cadrul Polului este entitatea de management a polului, SC PROCONSULT SRL, care asigură implementarea cu succes a tuturor proiectelor depuse în cadrul pachetului integrat, acesta fiind şi interesul comun al tuturor membrilor polului de competitivitate. Realizarea proiectelor conform cerinţelor asumate în cadrul cererilor de finanţare depuse, reprezintă cheia succesului strategiei de dezvoltare a POLULUI AUTO MUNTENIA şi garanţia competitivităţii membrilor polului.

Se remarcă astfel sprijinul oferit de către catalizatori în activităţile de înfiinţare şi dezvoltare a polului de competitivitate.

APROBAREA PACHETULUI INTEGRAT DE PROIECTE DEPUS DE POLUL DE COMPETITIVITATE “POL AUTO... MUNTENIA”

APROBAREA PACHETULUI INTEGRAT DE PROIECTE DEPUS DE POLUL DE COMPETITIVITATE “POL AUTO MUNTENIA”

Data: 23 decembrie 2013

Depunerea şi aprobarea pachetului integrat de proiecte a presupus parcurgerea a două etape, şi anume:

 • Etapa 1 – Evaluarea strategiei de dezvoltare a Polului Auto Muntenia, în urma căreia s-au obţinut 93 puncte;
 • Etapa 2 – Evaluarea proiectelor din cadrul pachetului integrat, în urma căreia s-a obţinut un scor final total de 104,5 puncte.

Autoritatea de Management pentru POS CCE a aprobat spre finanţare proiectele din cadrul pachetului integrat depus de Polul Auto Muntenia. Proiectele ce vor primi un sprijin financiar nerambursabil în valoare de aproximativ 68 milioane lei, sunt următoarele:

 • Investiţii nr. 1 „Creşterea capacităţii Automobile Dacia de a răspunde noilor cerinţe ale pieţei prin produse inovative”;
 • Investiţii nr. 2 „Creşterea capacităţii RTR de a dezvolta vehicule noi inovative şi competitive”;
 • Proiect CDI „Cercetarea şi dezvoltarea de sisteme electrice, electronice, termice şi tehnologii inovative pentru alternative de mobilitate durabilă, pentru creşterea eficienţei energetice a vehiculelor, în scopul reducerii emisiilor poluante şi îmbunătăţirii confortului termic pentru pasageri”;
 • Proiect SOFT nr. 1 „Coordonarea, monitorizarea şi raportarea privind implementarea proiectelor şi a strategiei de dezvoltare a Polului Auto Muntenia”;
 • Proiect SOFT nr. 2 „Pregătirea proiectelor – etapă esenţială în obţinerea fondurilor nerambursabile”;
 • Proiect SOFT nr. 3 „Management strategic pentru dezvoltarea şi operaţionalizarea polului de competitivitate”.

Eforturile membrilor polului s-au concretizat în rezultatul excelent obţinut în urma evaluării, ocupând prima poziţie în lista pachetelor integrate admise pe operaţiunea ”Poli de competitivitate”.

Mulţumim pentru sprijin şi implicare tuturor membrilor polului.

Aderarea consiliilor judeţene Argeş şi Dâmboviţa, precum şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională SUD MUNTENIA

Aderarea consiliilor judeţene Argeş şi Dâmboviţa, precum şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională SUD MUNTENIA

Data: 18 aprilie 2013

În data de 17 aprilie 2013 s-a semnat la sediul ACAROM actul adiţional la acordul de parteneriat privind pachetul integrat, ca urmare a aderăriila Polul Auto Muntenia a Consiliului Judeţean Argeş, Consiliului Judeţean Dâmboviţa si a Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala SUD MUNTENIA.

Colaborarea cu autorităţile publice locale, regionale şi centrale va asigura dezvoltarea durabilă a sectorului auto.

Scopul asocierii membrilor Polului Auto Muntenia este acela al promovării şi creşterii competitivităţii în domeniul industriei auto, prin dezvoltarea proiectelor de investiţii şi creşterea gradului de integrare, prin crearea de noi locuri de muncă şi de structuri de cercetare – dezvoltare – inovare între întreprinderi, universităţi şi institute de cercetare.

O ALTĂ ETAPĂ PARCURSĂ DE CĂTRE POLUL DE COMPETITIVITATE „POL AUTO MUNTENIA”

O ALTĂ ETAPĂ PARCURSĂ DE CĂTRE POLUL DE COMPETITIVITATE „POL AUTO MUNTENIA”

Data: 13 august 2012

Ca urmare a întrunirii ce a avut loc în data de 10.08.2012, la sediul ACAROM din Piteşti, s-au parcurs următorii paşi în vederea depunerii pachetului integrat de proiecte:

 • Membrii polului de competitivitate „POL AUTO MUNTENIA” şi-au exprimat acordul cu privire la conţinutul strategiei de dezvoltare, motiv pentru care reprezentanţii legali / împuterniciţi ai acestora, au semnat procesul verbal de aprobare a strategiei de dezvoltare.
 • S-a semnat în forma autentică Acordul de parteneriat pentru pachetul integrat de proiecte conform Modelului O din Ghidul solicitantului.
 • S-au semnat în forma autentică Acordurile de parteneriat pentru proiecte conform Modelului N din Ghidul solicitantului.
O NOUĂ ETAPĂ PARCURSĂ DE CĂTRE POLUL DE COMPETITIVITATE AUTO MUNTENIA

O NOUĂ ETAPĂ PARCURSĂ DE CĂTRE POLUL DE COMPETITIVITATE AUTO MUNTENIA

Data: 1 august 2012

Ca urmare a întrunirii ce a avut loc în data de 27 iulie 2012, la sediul AUTOMOBILE DACIA SA din Mioveni, s-au stabilit următoarele:

 • Membrii polului de competitivitate POL AUTO MUNTENIA
 • Proiectele de investiţii, de cercetare şi soft
 • Demararea procedurii de achiziţie servicii de consultanţă pentru pregătirea proiectelor (studii de fezabilitate şi planuri de afaceri).
Anunţ de înfiinţare a Polului de Competitivitate Auto Muntenia

Anunţ de înfiinţare a Polului de Competitivitate Auto Muntenia

Data: 9 iulie 2012

Industria auto din România se caracterizează printr-o efervescenţă generată pe de o parte de infuzia de capital străin, iar pe de altă parte de producătorii români de automobile.

SC RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL şi SC AUTOMOBILE DACIA SA, au identificat oportunităţi de dezvoltare în Constituirea unui pol de competitivitate în domeniul automobilelor prin sprijinul financiar ce ar putea fi obţinut în cadrul Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013”, operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”, precum şi în

disponibilitatea autorităţilor centrale şi locale de a sprijini sectorul auto.

Gruparea întreprinderilor dintr-un domeniu de interes comun şi deschiderea acestora spre o colaborare efectivă conduce la constituirea sau desemnarea unei entităţi pentru a conferi coerenţă, continuitate şi dinamism acestei colaborări.

În acest sens, s-au parcurs următoarele etape în vederea constituirii polului de competitivitate:

 • SC RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL şi AUTOMOBILE DACIA SA au convocat pe data de 4 iulie 2012, la sediul din Mioveni, posibili parteneri pentru a crea, consolida şi dezvolta un pol de competitivitate. În urma întrunirii, s-a luat decizia încheierii unui acord de colaborare, stabilindu-se că cele 8 organizaţii participante la întrunire reprezintă iniţiatorii constituirii polului de competitivitate;
 • În scopul constituirii şi dezvoltării polului de competitivitate, s-a propus identificarea şi atragerea de noi parteneri cum ar fi: Consiliile Judeţene, companiile active, ONG-urile, instituţiile publice, precum şi institutele de cercetare din industria auto, interesaţi să devină parteneri ai polului de competitivitate şi să participe cu proiecte în cadrul apelului de proiecte aflat în derulare până pe 17 august 2012 în cadrul POS CCE.
 • La data de 9 iulie 2012 s-a încheiat actul constitutiv al POL AUTO MUNTENIA, disponibil spre consultare membrilor care îşi exprimă intenţia de a adera la pol. S-a elaborat un draft al strategiei de dezvoltare în care se urmăreşte contopirea strategiilor membrilor polului într-un nucleu de succes al industriei auto în concordanţă cu „Modelul D – Structura minimală a strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate”

Etape care se vor parcurge în perioada următoare (vor fi actualizate în permanenţă):

 • Cooptare de noi membri în POL AUTO MUNTENIA
 • Identificarea temelor de proiect din cadrul pachetului integrat (minim 4 proiecte de interes comun corelate cu obiectivele strategiei de dezvoltare)
 • Verificarea eligibilităţii proiectelor din cadrul pachetului integrat, în conformitate cu ghidul solicitantului

   

 • Definitivarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare
 • Încheierea Acordurilor de Parteneriat pentru proiecte, respectiv a Acordului de Parteneriat pentru pachetul integrat

Cererile de adeziune la pol se vor transmite către entitatea care reprezintă Polul:

SC Proconsult SRL

Cristina Stancu

email: cristina@info-structurale.ro

tel: 0245 213 973 0245 213 973

Persoane de contact pentru informaţii suplimentare:

Cristian Nevzoreanu

email: cristian.nevzoreanu@renault.com

tel: 021 406 3006

Liviu Gîrlă

email: mihai.girla@renault.com

tel: 021 406 3278

Descarcă Cererea de adeziune

Descarcă Structura minimală a strategiei de dezvoltare (Model D)

Descarcă Acord de parteneriat pentru proiecte (Model N)

Descarcă Acord de parteneriat pentru pachetul integrat

Descarcă Act constitutiv

Descarcă Acord de colaborare