Renault Technologie Roumanie

More than 500 pupils nominated Knights of the Wild Kingdom in the Environment Month

The Environment Day was celebrated again this year by Renault Romania through a series of educational and awareness raising actions for the public regarding environmental protection.

Similarly to previous years a large number of actions were organised in the first half of June, mainly aiming to inform the youth and raise their interest on protecting the woods, on the impact of human activities upon environmental quality, protecting local fauna and flora, the carbon cycle in nature and the carbon print, saving natural resources.

Peste 500 de elevi declarați cavaleri ai Regatului Sălbatic, de Luna Mediului

Ziua Mediului a fost marcată și anul acesta de Renault România printr-o serie de acțiuni având drept scop educarea și sensibilizarea publicului cu privire la protecția mediului înconjurător.

La fel ca în anii trecuți, prima jumătate a lunii iunie a avut numeroase acțiuni vizând cu precădere informarea și stimularea interesului tinerilor față de protejarea pădurilor, influența activităților oamenilor asupra calității mediului înconjurător, protejarea faunei și florei locale, circuitul carbonului în natură și amprenta de carbon, economisirea resurselor naturale.

Pages