Glosar de mediu

 A

 • Acord de mediu – actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și, după caz, măsurile pentru protecția mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;
 • Acordul de la Paris are ca obiectiv principal reducerea încălzirii globale la sub 2 grade și va continua lupta până când acest fenomen va înregistra o scădere de până la 1, 5 grade. În acest fel, se urmărește evitarea catastrofelor produse de modificările climatice majore. 195 de țări au semnat documentul în decembrie 2015, la Paris. De asemenea, principiile fundamentale ale Acordului de la Paris sunt: principiul responsabilităților comune dar diferențiate și a capacităților respective și principiul echității;

 

 • Adaptare – capacitatea sistemelor naturale și antropice de a reacționa la efectele cauzate de modificările climatice. Printre acestea se numără: variabilitatea climatică și fenomenele meteorologice extreme;
 • Amprenta de carbon-totalul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile umane și industriale. Aceasta reprezintă și o evaluare a duratei de viață, constrânsă de indicele referitor la emisiile de carbon;
 • Autorizație de mediu – actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului. În document sunt formulați  parametrii ideali de funcționare ai unei activități existente sau ai uneia noi, cu posibil impact major asupra mediului;

B

 • BAT (Best Available Technology )– Tehnologie de ultimă generație disponibilă la nivel industrial și aplicabilă în condițiile tehnice prevăzute de lege. Aceasta trebuie să asigure în ansamblu un nivel ridicat de protecție a mediului;
 • Big Data- cantitate însemnată de informații, care poate fi utilizată pentru a descoperi tendințe și modele. De pildă, în agricultură, acestea sunt reprezentate de imagini ale câmpurilor din satelit și drone sau de datele prelucrate de senzorii montați pe utilajele din fermă;
 • BMS (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) gestionează încărcarea și potențialele scurgeri ale bateriilor reîncărcabile, echilibrând curentul. Sistemul împiedică supratensiunea, subîncălzirea și supraîncălzirea bateriei. Apariția acestor disfuncționalități conduc la deteriorarea bateriilor și a altor componente fundamentale. În esență, sistemul optimizează bateriile vehiculelor electrice, cu accent pe siguranță, dar și pe extinderea duratei de viață a acestora; 
 • Biodiversitate – variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale și complexelor ecologice; 
 • Biolichide – combustibili lichizi rezultați din biomasă și folosiți în scopuri energetice, altele decât pentru transport, inclusiv pentru producerea de energie electrică și de energie destinată procesului de încălzire-răcire.

C

 • Casa Verde – Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire. Această inițiativă are drept scop îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin diminuarea gradului de poluare. Acest fenomen apare din cauza arderii lemnului și a combustibililor fosili pentru producerea energiei termice;
 • CCS (Combined Charging System)- sistem de încărcare combinat, destinat pentru încărcarea rapidă a mașinilor electrice la o sursă de curent alternativ sau continuu. CCS este unul dintre cele trei tipuri de prize, utilizate la nivel mondial, pentru realizarea acestui proces;
 • CITES (Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice) – acord internațional între guverne al cărui  obiectiv este acela de a se asigura că procesul care are în prim plan  comerțul internațional de animale și plante sălbatice nu pune în pericol viața acestora;
 • Certificat de emisii de gaze cu efect de seră – titlul care atestă dreptul de a emite o tonă de dioxid de carbon echivalent, într-o perioadă definită;
 • Compost-amestec de resturi vegetale, animale și menajere biodegradabile, utilizat ca îngrășământ natural;

D

 • DEEE (Deșeuri de Echipamente electrice și Electronice) – orice echipament electric sau electronic pe care deținătorul îl aruncă,  are intenția sau obligația să renunțe la el, conform prevederilor legale;
 • Deșeu biodegradabil - deșeu din care se poate obține compost, un excelent îngrășământ natural pentru plante, dar și pentru pământul din grădină. Câteva exemple de deșeuri din această categorie sunt: resturi de pâine și cereale, coji de nucă și de ouă, zaț de cafea, resturi vegetale din curte etc; acest tip de deșeu se depozitează în recipientul negru;
 • Deșeu reciclabil – deșeu care poate fi materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri. Deșeurile reciclabile reprezintă fracția uscată și se depozitează în recipientul galben. Din această categorie fac parte: metalul, plasticul, hârtia și cartonul. În aceeași familie, se încadrează și ambalajele din sticlă, precum: sticle și borcane, fără capac, damigene, ambalaje din sticlă de la produse cosmetice etc. Acestea se pot arunca în recipiente de culoare verde. Deșeurile reciclabile se încadrează în tipologia deșeurilor de tip menajer;
 • Deșeurile reziduale sau amestecate fac parte din categoria deșeurilor menajere și reprezintă fracția umedă. Ele sunt totalitatea deșeurilor care nu se pot recicla, se depozitează în recipientul gri. Câteva exemple în acest sens sunt: resturi de mâncare, scutece de unică folosință, conținutul sacului de la aspirator, lemn tratat sau vopsit etc;
 • Dezvoltare durabilă (Sustenabilitate) – procesul de dezvoltare care corespunde nevoilor actuale, fără a îngrădi drepturile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități;

           

E

 • Echilibru ecologic – ansamblul stărilor și inter-relațiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigură menținerea structurii, funcționarea și dinamica ideală a acestuia;
 • Economia circulară -  model de producție și consum centrat pe distribuirea, reutilizarea, reciclarea diverselor materiale și produse pentru îmbunătățirea duratei de viață ale acestora;
 • Ecolabel – marcă europeană de certificare de mediu acordată pentru produsele și serviciile care respectă criteriile ecologice și prestaționale stabilite la nivel european;
 • Eficiența ecologică descrie bunurile și serviciile care contribuie în mod competitiv la calitatea vieții, reducând procesul de degradare a mediului și utilizarea resurselor de-a lungul ciclului de viață;
 • Emisiile de  gaze cu efect de seră sunt cunoscute și sub denumirea de emisii de carbon. Acestea reprezintă gazele din mediu înconjurător, care absorb și degajă radiații infraroșii. Instalarea unei stabilități între radiațiile infraroșii absorbite și cele emise reprezintă un aspect esențial pentru climă și mediul global. Gazele cu efect de seră, frecvent întâlnite în atmosferă sunt: ozonul, metanul, oxidul de metan, vaporii de apă, dioxidul de carbon. Există și o serie de gaze cu efect de seră care figurează în Protocolul de la Kyoto. Câteva dintre acestea sunt: oxidul de azot (N2O), hidrofluorocarburile (HFCs), perfluorocarburile (PFCs) etc. Această tipologie de gaze este printre principalele responsabile de accelerarea procesului de încălzire globală;
 • Evaluarea impactului asupra mediului- proces care evidențiază,  descrie și stabilește în funcție de particularitățile fiecărei situații, efectele directe și indirecte, sinergice, cumulative, principale și secundare ale unui proiect asupra sănătății populației și a mediului;

 

F

 • Flexi- charger- cablul de încărcare prin care este realizată conectarea unui Renault ZOE la o priză electrică de uz casnic. Proiectat pentru încărcări ocazionale de acasă, Flexi-Charger este conectat în mod ideal la o priză electrică, conectată la rândul ei, la una  cu împământare. Cablul măsoară 6,5 metri lungime;
 • Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)- fond care asigură suport persoanelor  rămase fără loc de muncă, din cauza schimbărilor impuse de procesul globalizării. Sumele sunt folosite cu scopul ca acestea să-și găsească rapid un nou serviciu sau să-și demareze propria afacere. Între 2014-2020, bugetul maxim al FEG a fost de 150 milioane de euro. Proiectele finanțate de FEG sunt gestionate și implementate de către autoritățile naționale sau regionale. Fiecare proiect se derulează pe o perioadă de doi ani;

 

G

 • Green Deal (Pactul Ecologic European)- set de inițiative și acțiuni ale Comisiei Europene, care au drept scop să facă din Europa primul continent neutru din perspectiva climei și a poluării, până în 2050. Alte obiective menționate în Pactul Ecologic European sunt: creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor, până la finalul proiectului, UE nu va mai utiliza gaze cu efect de seră etc. Pentru a-și realiza obiectivele Green Deal militează  pentru folosirea resurselor în mod eficient, prin adoptarea unei economii circulare. În plus, se urmărește diminuarea poluării și refacerea biodiversității.  Printre acțiunile incluse în acest proiect ambițios se numără: susținerea inovației în domeniul industrial, transport privat și public mai puțin poluante, mai ieftine și mai sănătoase, buget pentru achiziționarea de tehnologii ecologice, decarbonizarea sectorului energetic etc.   Pentru România, Green Deal înseamnă o evoluție semnificativă, fie că e vorba despre maniera în care va fi finanțată agricultura cu fonduri europene, sau de modificarea modului de producere a energiei, la reciclare sau a construcțiilor eficiente energetic;
 • Green economy – model fundamentat pe principii economice și de respectare a mediului, care are în prim-plan îmbunătățirea calității vieții și dreptatea socială, prin diminuarea riscurilor de mediu și extinderea ciclului de viață a resurselor naturale;
 • Green jobs – locuri de muncă în agricultură, producție, cercetare și dezvoltare, administrație și prestări servicii care contribuie în mod activ la păstrarea sau regenerarea calității mediului. Mai mult, aceste joburi ajută la protejarea ecosistemelor și a biodiversității, la minimizarea consumului de energie, materiale și apă. Acest lucru e posibil, prin intermediul strategiilor de ultimă generație, care conduc la reducerea sau evitarea totală a generării deșeurilor și a poluării;
 • Green tyres- anvelope verzi ideale pentru mașinile electrice. Ele oferă  o rezistență foarte mică la rulare. Datorită structurii lor unice, experimentează mai puține fricțiuni, ceea ce limitează disiparea energiei pierdute, atunci când se încălzesc. Așadar, acest tip de anvelope contribuie la optimizarea gamei de vehicule electrice, asigurând în același timp o aderență excelentă la drum și distanțe scurte de frânare;

 

H

 • Hibrid - noțiune care evidențiază faptul că vehicul deține două sisteme de propulsie: un motor cu combustie, de cele mai multe ori, pe benzină și unul electric. Mașinile hibrid sunt de două tipuri: reîncărcabile și non-reîncărcabile. Primele au o baterie mai mare, prin urmare și o autonomie totală mai mare. Se încarcă puțin la decelerare, însă bateria trebuie încărcată la o stație de încărcare. 

L

 • Lithium-Ion Battery- tip de baterie folosită pentru a stoca energia care alimentează motorul mașinii electrice. Această tehnologie se fundamentează pe schimbul de ioni de litiu între un electrod pozitiv (catodul) și un electrod negativ (anodul). Cei doi electrozi sunt situați de ambele părți ale unui separator scufundat în lichid (electrolitul). Circulația acestor ioni generează un curent electric, utilizat pentru alimentarea motorului. Toate automobilele  electrice ale Groupe Renault funcționează  pe baza acestei tehnologii;

 

N

 • Natura 2000-circuit european de zone naturale protejate. Acesta are misiunea de a proteja natura și de a menține pe termen lung resursele naturale esențiale dezvoltării socio-economice;

 

            O         

 • OTR (Organism de Transfer de Responsabilitate)- Operatori economici autorizați pentru îndeplinirea sarcinilor legate de realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor în numele operatorilor economici de pe piața de  ambalaje, anvelope, echipamente electrice și electronice, acumulatori;

 

P

 • PEC (POWER ELECTRONIC CONTROLLER) - o unitate din trei părți care alimentează mașina electrică. Acesta cuprinde următoarele: o cutie de interconectare care distribuie curentul electric către toate părțile vehiculului,  o unitate de putere electronică care distribuie curentul electric către reductorul motorului și încărcătorul Caméléon® dezvoltat de Renault, care extrage puterea maximă din toate punctele de încărcare care furnizează până la 22 kW;
 • Programul ”Rabla” – Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto Național care are ca obiectiv principal substituirea autoturismelor cu o vechime mai mare de 10 ani de la data fabricației, cu autovehicule noi, conforme cu standardele europene, în domeniul poluării aerului, dar și a emisiei de gaze de eșapament;

 

R

 • Raport de amplasament - Document elaborat conform legislației în vigoare, prin care se obține autorizația de mediu și se subliniază starea amplasamentului, gradul  poluării existente înainte de utilizarea instalației, asigurând un punct de referință și comparație la încheierea activității;
 • REGENERATIVE BRAKING - sistem de frânare pentru recuperarea energiei. În momentul în care vehiculul încetinește, o parte din energia sa cinetică este transformată în electricitate. Bateria se reîncarcă atunci când șoferul ridică piciorul de pe accelerație sau apasă ușor frâna. Sistemul de navigație R-Link atenționează șoferul, atunci când frânarea regenerativă determină acumulatorul să stocheze energie suplimentară;

 

S

 • Smart city- Apariția orașului inteligent cuprinde în special introducerea de noi soluții de transport care promovează mobilitatea electrică, precum și implementarea unui nou sistem inteligent de rețea electrică. Are o gamă de infrastructuri inteligente, care pot comunica între ele în timp real, formând un ecosistem mai sigur, mai fiabil și mai ecologic;
 • Smart grid- rețea electrică inteligentă în care fluxurile de energie sunt optimizate pentru a se adapta corespunzător cerințelor utilizatorilor finali, ținând cont și de capacitățile de producție. Prin apelul la tehnologiile informaționale și senzorii care măsoară starea rețelei în timp real, rețeaua inteligentă are drept scop să îmbunătățească calitatea tehnică și economică a rețelei electrice, în timp ce integrează eficient surse de energie regenerabile intermitente, precum energia solară sau eoliană;
 • Strategia privind Schimbările Climatice prezintă cele două direcții esențiale ale efortului climatic:  efortul de prevenire și combatere a efectelor negative cauzate de  schimbările climatice și cel de adaptare adecvată, cu daune minime, în contextul creat de modificările climatice deja în desfășurare. Strategia pune la dispoziție și detalii referitoare la implicarea fiecărui sector de activitate în degajarea emisiilor GES prin intermediul proceselor umane, corelate cu cele naturale;

 

T

 • Trasabilitate- Abilitatea unui sistem de a permite redepistarea istoricului, a folosirii sau a localizării unui deșeu, cu ajutorul unor identificări înregistrate;

 

 

Surse