Acționariat Automobile Dacia

Repartizarea dividendelor

Va informam ca pentru activitatea desfasurata in intervalul 1998 - 2004 rezultatul net al exercitiului financiar nu a fost pozitiv, motiv pentru care nu s-au repartizat dividende actionarilor.

In ceea ce priveste profitul realizat pe perioada exercitiilor financiare ale anilor 2005 - 2008, Adunarea Generala a Actionarilor, tinand cont de nivelul pierderilor inregistrate in anii precedenti, de importanta investitiilor realizate si in conformitate cu dispozitiile art. 69 din Legea nr. 31/1990, a decis sa reintregeasca activul net al societatii prin recuperarea pierderilor contabile. Din acest motiv, profitul inregistrat nu a fost distribuit pentru acordarea de dividende.

In ceea ce priveste profitul realizat pentru exercitiile financiare 2009-2016, Adunarea Generala a hotarat distribuirea de dividende.

Încasarea dividendelor aferente exerciţiilor financiare 2013-2015
 • Pentru anul 2013, cuantumul dividendului pe acţiune este de 0,0126234418 lei. Dividendele se platesc începând cu data de 15 iunie 2014.

 • Pentru anul 2014, cuantumul dividendului pe acţiune este de 0,013204938 lei.

 • Pentru anul 2015, cuantumul dividendului pe acţiune este de 0,014113519 lei.

 • Pentru anul 2016, cuantumul dividendului pe acţiune este de 0,007730126 lei.

Cu privire la plata dividendelelor aferente anilor 2009-2012, s-a împlinit termenul general de prescripţie de 3 ani prevăzut de Codul civil român.*          

Pentru încasarea dividendelor pentru anii 2013-2015, vă rugăm să vă prezentaţi la oricare din unităţile băncii BRD din toată ţara, unde veţi prezenta documentele necesare pentru încasarea sumelor cuvenite.

Banca nu va distribui dividende acţionarilor care nu pot fi identificaţi în Registrul acţionarilor. 

Pentru lămurirea situaţiei dvs., vă rugăm să verificaţi în continuare celelalte mesaje de informare din rubrica „Acţionariat” şi să urmaţi indicaţiile menţionate.

* Informaţiile legate de dividende nu sunt actualizate în timp real, putând exista decalaje de date şi istoric. 

În toate cazurile, pentru o corectă interpretare a regulii de plată a dividendelor, se va avea în vedere cu prioritate principiul conform căruia la data solicitării de plată adresate băncii, aceasta va achita doar dividendele pentru plata cărora nu s-a împlinit termenul general de prescripţie de 3 ani.

În cazul în care nu puteți fi identificați în Registrul Acționarilor

Daca nu puteti fi identificati in Registrul Actionarilor Automobile Dacia, inseamna fie ca v-ati instrainat actiunile pe care le detineati, fie ca sunt necesare clarificari ale situatiei dvs.

Pentru aceasta este necesar sa va adresati in scris Bursei de Valori Bucuresti, la adresa: B-dul. Carol nr. 34-36, etaj 14, Sector 2, cod postal 020922, tel. (021) 307 9500, fax (021) 307 9519.

Eliberarea extraselor din Registrul Actionarilor Dacia

Pentru a va emite un extras din Registrul Actionarilor, va rugam sa ne trimiteti pe adresa SC Automobile Dacia SA, Directia Juridica, Str. Uzinei, nr. 1, localitatea Mioveni, judetul Arges, o copie a buletinului de identitate/cartii de identitate, insotita de solicitarea extrasului si de dovada faptului ca certificatul de actionar sau extrasul din registrul actionarilor pierdut a fost declarat nul.

Modificari ale datelor personale in Registrul Actionarilor Dacia

Pentru a opera in Registrul Actionarilor Dacia o modificare de nume, domiciliu, va rugam sa ne transmiteti prin posta o cerere in acest sens insotita de o copie a actului dvs. de identitate care dovedeste modificarea datelor personale catre SC Automobile Dacia SA, Directia Juridica, str. Uzinei, nr.1, localitatea Mioveni, judetul Arges.

Pentru a va emite un extras din Registrul Actionarilor care sa certifice modificarile solicitate este necesar sa ne trimiteti certificatul de actionar sau extrasul din registrul actionarilor, in original, ori dovada faptului ca certificatul de actionar sau extrasul din registrul actionarilor pierdut a fost declarat nul, insotit de o scrisoare de intentie.

Modalitatile de vanzare a actiunilor Dacia

Va informam ca actiunile SC Automobile Dacia SA nu mai sunt tranzactionate pe piata bursiera.

La acest moment, S.C. Automobile DACIA S.A nu intentioneaza sa rascumpere propriile actiuni. O eventuala rascumparare va fi anuntata.

Actionarii Dacia pot sa-si cesioneze actiunile doar prin tranzactii directe catre alti actionari sau terti.

Pentru a opera in Registrul Actionarilor Dacia cesionarea actiunilor, sunt necesare urmatoarele acte, in original:

 1. certificatul de actionar sau extrasul din registrul actionarilor, original, ori, in cazul in care certificatul de actionar sau extrasul din Registrul Actionarilor a fost pierdut, dovada faptului ca acesta a fost declarat nul;
 2. actele de identitate ale partilor (buletin sau carte de identitate, care trebuie sa aiba inscris codul numeric personal);
 3. contractul de cesiune;
 4. procura notariala in cazul in care nu va puteti prezenta personal si sunteti reprezentat de o alta persoana

Va informam ca reglementarea acestei probleme se poate face numai pe baza de programare, in prezenta celor doua parti, avand actele mai sus mentionate.

Pentru programare, este necesar sa ne transmiteti cererea dvs., insotita de o copie a actului dvs de identitate si a documentelor sus-mentionate, pe adresa AUTOMOBILE DACIA, Directia Juridica, Str Uzinei Nr 1, Mioveni, Judetul Arges.

Numai pe baza acestor acte vi se va comunica in scris ziua si ora programarii.

Mostenirea actiunilor Dacia

Pentru a intra in posesia actiunilor aferente certificatului de actionar mostenit este necesar sa se indeplineasca procedura succesorala de pe numele fostului actionar pe numele mostenitorului/mostenitorilor sai. In acest caz inscrierea in Registrul Actionarilor se face cu respectarea prevederilor legale, pe baza urmatoarelor acte, in original:

 • certificatul de actionar al decedatului sau extrasul din registrul actionarilor ori, in cazul in care certificatul de actionr sau extrasul din Registrul Actionarilor a fost pierdut, dovada faptului ca acesta a fost declarat nul
 • certificatul de deces
 • actul de identitate al mostenitorului, care sa aiba completat codul numeric personal
 • certificatul de mostenitor
  Este necesar ca in certificatul de mostenitor la masa succesorala sa fie specificat numarul intreg de actiuni pe care le mosteniti (conform Legii 31/1990 actiunile sunt indivizibile)
 • procura notariala in cazul in care unul dintre mostenitori nu se va putea prezenta personal si este reprezentat de o alta persoana

Va informam ca reglementarea acestei probleme se poate face numai pe baza de programare, in prezenta tuturor mostenitorilor sau reprezentantilor acestora, avand actele mai sus mentionate

Pentru programare, este necesar sa ne transmiteti cererea dvs, insotita de o copie a B.I./C.I. si a documentelor sus-mentionate, pe adresa SC AUTOMOBILE DACIA SA, Str Uzinei Nr 1, Mioveni, Judetul Arges..

Numai pe baza acestor acte vi se va comunica in scris ziua si ora programarii.

Drepturile actionarilor

Conform legii, in calitate de actionar al unei societati beneficiati de drepturi nepatrimoniale (dreptul de a participa la adunarile generale ale actionarilor, dreptul de vot, dreptul de informare) si de drepturi patrimoniale (dreptul la dividende, dreptul preferential de subscriptie, dreptul de a instraina actiunile).Calitatea de actionar la SC Automobile Dacia SA nu va ofera dreptul de achizitionare/intretinere a unui autoturism Dacia in alte conditii decat cele generale stabilite de SC Automobile Dacia SA pentru toti clientii Dacia.

Alte informatii

Pentru orice alte informatii referitoare la calitatea dvs de actionar al SC Automobile Dacia SA sau la actiunile SC Automobile Dacia SA, va rugam sa transmiteti prin posta o solicitare expresa pe adresa SC AUTOMOBILE DACIA SA, Directia Juridica, str. Uzinei, nr. 1, localitatea Mioveni, judetul Arges, insotita de o copie a actului dumneavoastra de identitate si de o copie a certificatului de actionar sau extrasului din Registrul Actionarilor ori, in cazul in care certificatul de actionar sau extrasul din Registrul Actionarilor a fost pierdut, dovada faptului ca acesta a fost declarat nul.