Lista documentelor necesare pentru încasarea dividendelor cuvenite

Pentru actionarii - persoane fizice - in nume propriu
 • Actul de identitate avand trecut codul numeric personal (CNP)
  Daca actul de identitate nu are inscris CNP-ul, obligatoriu se prezinta si Certificatul de actionar sau Extrasul de cont emis de Emitent, acte ce contin CNP-ul.
  Prin act de identitate se intelege buletin, carte de identitate pentru cetatenii romani si pasaport pentru cetatenii straini.
 • Actul de schimbare a numelui - daca este cazul
Pentru actionarii sub 14 ani – prin tutore
 • Certificatul de nastere al actionarului (cu CNP)
 • Actul juridic ce instituie tutela + 1 copie xerox (copia se opreste)
 • Actul de identitate al tutorelui + 1 copie xerox (copia se opreste)
Pentru actionarii – persoane cu disabilitati – prin curator
 • Actul de identitate al actionarului (cu CNP)
 • Actul juridic ce instituie curatela + 1 copie xerox (copia se opreste)
 • Actul de identitate al curatorului + 1 copie xerox (copia se opreste)
Pentru actionarii - persoane fizice - prin imputerniciti
 • Procura speciala - notariat (se opreste)
 • Actul de identitate al imputernicitului + 1 copie xerox (copia se opreste)
 • Certificatul de actionar sau extrasul de cont (nu se opresc)
Pentru actionarii care si-au schimbat numele (casatorie, divort)
 • Actul de identitate avand trecut codul numeric personal (CNP) insotit de copia Certificatului de casatorie 
  sau
 • Hotararea judecatoreasca de divort
Pentru actionarii - persoane fizice cu domiciliul in strainatate - prin imputerniciti
 • Procura speciala autentificata de Consulatul Ambasada Romana din tara de domiciliu, in limba romana (se opreste)
 • Actul de identitate al Imputernicitului + 1 copie xerox (copia se opreste)
 • Copie dupa certificatul de actionar sau extras de cont (nu se opresc)
Pentru mostenitorii actionarilor
 • Certificatul de mostenitor. Este necesar ca in certificatul de mostenitor la masa succesorala sa fie specificat numarul intreg de actiuni mostenite (conform Legii 31/1990 actiunile sunt indivizibile)
 • Actul de identitate al mostenitorului
Persoane juridice
 • Certificatul de inmatriculare/inregistrare  al societatii in Registrul Comertului
 • Act de identitate al persoanei imputernicite de societate
 • Dovada calitatii de reprezentant al societatii comerciale