Întrebări frecvente

Câți acționari are Dacia?

Automobile Dacia SA este o societate pe acţiuni înregistrată la Registrul Comerţului Argeş. Din capitalul total, în valoare de 2.541.738.211 RON, aproximativ 99,43% este deţinut de acţionarul majoritar, compania franceză Renault SA. Restul de  aproximativ 0,57% din acţiuni sunt deţinute de un număr de peste 145 000 de acţionari.

Cum se va repartiza profitul Dacia obţinut în anul 2020?

Potrivit propunerii făcute de Consiliul de Administrație al Dacia care urmează să fie supusă aprobării Adunării Generale a Acţionarilor, profitul net înregistrat de Dacia în anul 2020, în valoare de de 298.248.729 lei, se va repartiza astfel:

  • Constituire rezervei legale în sumă de 16.788.191 lei conform L31/90 art. 183-(1) și Codului Fiscal art. 26-(1) lit.a;
  • Dividende, în valoare de 281.460.538 lei.
Care este valoarea dividendului propus pentru a fi oferit de Dacia în contul rezultatului pe anul 2020 şi cum a fost stabilită această valoare?

Dividendele propuse pentru a fi distribuite au fost stabilite luând în calcul profitul net realizat, din care s-a scăzut valoarea repartizărilor conform  legislației în vigoare. Valoarea dividendului propus spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor pentru a fi oferit de Dacia în contul rezultatului pe anul 2020 este de 0,01107 lei per acțiune şi este stabilit prin împărțirea profitului repartizat pentru dividende la numărul total de acțiuni.  Astfel, unui certificat obișnuit de 945 de acțiuni îi corespunde suma de 10,4611 lei, din care se reține la sursă impozitul de 5%.

Cum a fost stabilită valoarea dividendului propus pentru a fi distribuit de Dacia?

Dividendele propuse pentru a fi distribuite au fost stabilite luând în calcul profitul net realizat, diminuat cu valoarea repartizărilor conform legislației și contractului colectiv de muncă în vigoare.

De ce acțiunile Dacia nu sunt listate la bursă?

Dacia este o societate pe acţiuni al cărui capital este deținut, în proporție de 99,43% de către Grupul Renault.  Potrivit legislației românești, în momentul în care un acționar majoritar ajunge să dețină peste 90% din capitalul unei societăți, el are obligația de a lansa o ofertă publică de preluare a restului acțiunilor  existente pe piață. La sfârșitul operațiunii, acțiunile companiei în cauză sunt delistate de la Bursă. Renault a derulat această operațiune în anul 2003. La sfârșitul perioadei în care s-a derulat oferta publică a Renault, un număr de circa 145 000 de acționari minoritari ai Dacia nu îşi vânduseră acțiunile.  

Cum a folosit Renault până acum banii acționarilor minoritari?

Trebuie ştiut că a deţine o acţiune la o companie nu este echivalent cu a deţine un depozit bancar. Banii acționarilor minoritari au contribuit la dezvoltarea companiei. Dar aceşti bani nu înseamnă decât 14,5 milioane lei, comparativ cu 2.527,1 milioane lei, suma în numerar cu care a contribuit Renault, care ,de asemenea, a adus tehnologia şi competenţele sale în domeniul auto.

Ce poate să facă un acționar minoritar al Dacia cu acțiunile sale? Le poate vinde către Dacia?

Acționarii Dacia pot să-şi cesioneze acțiunile doar prin tranzacții directe către alți acționari sau terți. În acest moment, Renault SA nu intenționează să cumpere acțiuni de la acționarii minoritari. 

Cum se iau deciziile privind utilizarea profiturilor realizate de Dacia? Ce drepturi are în această privință un acționar minoritar?

Deciziile sunt luate în Adunarea Generală a Acționarilor, prin vot majoritar. Toți acționarii au drept de vot în Adunarea Generală.

Fiecare acțiune conferă dreptul la un vot, așadar valoarea voturilor fiecărui acționar este proporțională cu numărul de acțiuni pe care îl deține.

Care sunt remunerațiile administratorilor Dacia?

Valoarea remunerației administratorilor SC Automobile Dacia SA este stabilită de către AGA în fiecare an pentru exercițiul financiar în curs. Pe parcursul anului 2020, valoarea totală a indemnizațiilor membrilor CA a fost de 136.440 lei.