Informații legale

Date societate

SC Automobile Dacia SA

Sediu: strada Uzinei, nr. 1, Mioveni, 115400, jud. Argeș, România
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Argeş sub nr. J03/81/1991, CUI 160796


Capital și structură acționariat

ACȚIONARI

Valoare acțiuni (lei)

Nr. acțiuni deținute Cota de participare la capitalul social

RENAULT SA

2.527.155.307,70 25.271.543.077,00 99,4262625970%

Listă persoane fizice

14.582.902,80 145.829.028,00 0,5737374030%

TOTAL

2.541.738.210,50 25.417.199.387 100%

 


Situații financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație

Situatii financiare intocmite la 31.12.2015 in conformitate cu OMFP 3055 din 2009
Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie Dacia (Descarca PDF)


Adunarea Generală a Acționarilor

Convocări 2017 Convocări 2016
Convocare AGA Convocare AGA
(Descarca PDF) (Descarca PDF)

Pentru a accesa arhiva de convocări, click aici.


Rezultate vot AGA

2017
Hotarare AGA Dacia 06.05.2017 (Descarca PDF)

2016
Hotarare AGA Dacia 06.05.2016 (Descarca PDF)

2015
Hotarare AGE Dacia 15.05.2015 (Descarca PDF)
Hotarare AGO Dacia 15.05.2015 (Descarca PDF)

Pentru a accesa arhiva de rezultate vot, click aici.


Consiliul de administrație

Yves CARACATZANIS
Director general și președinte al consiliului de administrație

Dan Mihai BEDROS

Jean - Paul FRANCO

Denis LE VOT