Informații legale

Date societate

Automobile Dacia SA

Sediu: strada Uzinei, nr. 1, Mioveni, 115400, jud. Argeș, România
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Argeş sub nr. J03/81/1991, CUI 160796


Capital și structură acționariat

ACȚIONARI

 Nr. acțiuni deținute 

 Valoare acțiuni (lei)  Cota de participare la capitalul social

RENAULT SA

25271553077 2.527.155.307,70 99,426262597%

Listă acționari minoritari  

 145829028 14.582.902,80 0,573737403%

TOTAL

25417382105 2541738210,50 100%

 


Situații financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație

S.C Automobile Dacia Situatii financiare 2018

(Descarca PDF)

2019 2018 2017 2016
Raportul de Gestiune al societatii Automobile Dacia 2019
(Descarca PDF)
Raportul de Gestiune al societatii Automobile Dacia 2018
(Descarca PDF)
Raportul de Gestiune al societatii Automobile Dacia 2017
(Descarcă PDF)
Raportul de Gestiune al societatii Automobile Dacia 2016
(Descarca PDF)

S.C Automobile Dacia Situatii financiare 2019

(Descarca PDF)

(Descarca PDF)

Situatiile financiare ADSA, la data de 31.12.2017, întocmite conform OMFP 1802 / 2014
(Descarcă PDF)
Situatii financiare intocmite la 31.12.2016 in conformitate cu OMFP 1802 din 2014
(Descarcă PDF)

Adunarea Generală a Acționarilor

Convocări 2020 Convocări 2019 Convocări 2018 Convocări 2017 Convocări 2016
Convocare AGA Convocare AGA Convocare AGA Convocare AGA Convocare AGA
(Descarca PDF) (Descarca PDF) (Descarca PDF) (Descarca PDF) (Descarca PDF)
  Convocare AGA      
  (Descarca PDF)      

Pentru a accesa arhiva de convocări, click aici.


Rezultate vot AGA

2020

Hotarare AGA Dacia 20.07.2020 (Descarca PDF)

2019

Hotarare AGA Dacia 14.05.2019 (Descarca PDF)

2018
Hotarare AGA Dacia 26.10.2018 (Descarca PDF)
Hotarare AGA Dacia 14.05.2018 (Descarca PDF)

2017
Hotarare AGA Dacia 06.05.2017 (Descarca PDF)

2016
Hotarare AGA Dacia 06.05.2016 (Descarca PDF)

2015
Hotarare AGE Dacia 15.05.2015 (Descarca PDF)
Hotarare AGO Dacia 15.05.2015 (Descarca PDF)

Pentru a accesa arhiva de rezultate vot, click aici.


Consiliul de Administrație

Christophe Dridi
Director General și Președinte al Consiliului de Administrație

Nicolas MAURE

Mony Olivier

Dan Mihai BEDROS

MOINARD JÉRÔME​