Pasul 1. Introducerea datelor cu caracter personal

Pentru stabilirea identității dumneavoastră introduceți datele cu caracter personal din Cartea de Identitate.

Pasul 2. Selectarea adeverințelor solicitate

Specificați tipul de adeverințe solicitate.

Pasul 3. Selectarea perioadei lucrate

Introduceți societatea angajatoare și perioada lucrată.

Pasul 4. Selectarea motivului

Specificați motivul pentru care solicitați eliberarea adeverințelor menționate mai sus.

Pasul 5. Atașarea documetelor necesare

Atașați o copie după Cartea de Identitate și Carnetul de muncă. Sunt acceptate fișiere cu extensia jpg, jpeg, png, zip, rar și pdf.

*Dimensiunea fișierului nu trebuie să depășească 2 MB
   Încarcă
*Dimensiunea fișierului nu trebuie să depășească 10 MB
   Încarcă


Consultaţi Ghidul de utilizare Adeverinţe online

Întâmpinaţi probleme tehnice la crearea sau expedierea solicitării? Trimiteţi-ne detalii privind problema întalnită la adresa: suport.tehnic@daciagroup.com