Peste 500 de elevi declarați cavaleri ai Regatului Sălbatic, de Luna Mediului

Ziua Mediului a fost marcată și anul acesta de Renault România printr-o serie de acțiuni având drept scop educarea și sensibilizarea publicului cu privire la protecția mediului înconjurător.

La fel ca în anii trecuți, prima jumătate a lunii iunie a avut numeroase acțiuni vizând cu precădere informarea și stimularea interesului tinerilor față de protejarea pădurilor, influența activităților oamenilor asupra calității mediului înconjurător, protejarea faunei și florei locale, circuitul carbonului în natură și amprenta de carbon, economisirea resurselor naturale.

În cadrul acestei campanii, pentru al doilea an consecutiv, grupul a derulat proiectul educațional ”Regatul sălbatic”, în colaborare cu asociația The European Nature Trust (TENT), organizație cu sediul central în Marea Britanie. Astfel, peste 500 de elevi din liceele și gimnaziile din Pitești, Mioveni și Titu au participat la o oră de educație ecologică, desfășurată într-un fost autobuz turistic londonez care a fost transformat într-o inedită sală de cursuri.

Staționat timp de câte o zi în centrele civice ale acestor localități, double-decker-ul ”Regatul sălbatic”, care odinioară plimba turiștii pe malurile Tamisei, a devenit principal punct de atracție atât pentru elevii dornici să afle mai multe despre mediul înconjurător, cât și pentru trecători. Întregul program este aprobat și susținut de Ministerul Educației, dar și de Primăria Pitești, Primăria Mioveni, Primăria Titu, Inspectoratul Școlar Argeș, Agenția Locală pentru  Protecția Mediului Argeș.

Sesiuni de informare, gale de premiere, concursuri

Atât Renault Technologie Roumanie (RTR), cât și Automobile Dacia au continuat, în iunie, o serie de alte acțiuni inițiate anterior, în același scop – educarea tinerelor generații în spiritul grijii față de mediu. Renault Technologie Roumanie a reluat campania de informare privind poluarea şi efectele sale în rândul elevilor din ciclurile primare şi gimnaziale, de această dată, din şcolile din Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa. Peste 400 de elevi au participat la sesiunile de prezentare susţinute de reprezentanţii centrului de inginerie. În cadrul acestei acţiuni, RTR le-a lansat o provocare micilor ecologişti: ilustrarea conceptului de protecţia mediului în desene sau prin confecţionarea de diverse obiecte folosind materiale reciclate, cele mai originale lucrări fiind premiate.

Dacia a fost, din nou, gazda galei de premiere a finaliștilor din prima etapă a campaniei ”Eco-atitudine”, un proiect demarat de revista InfoMediu în 2010 și care țintește dezvoltarea comportamentelor de reciclare selectivă și educarea copiilor de vârstă școlară mică și gimnaziu. Peste 100 de copii au luat parte la gala de premiere din 03 iunie 2014, la Centrul Cultural Mioveni. Elevii au provenit de la școli din Pitești și Mioveni.

Din campanie nu putea lipsi componenta online, astfel că și anul acesta site-ul daciagroup.com și-a provocat vizitatorii la un concurs cu tematică eco, intitulat ”Eco-vacanța”. De asemenea, campanii de informare și sensibilizare au fost derulate și în rândul angajaților de pe platforma de la Mioveni.

Cifre cheie privind protecţia mediului pe platforma Dacia de la Mioveni
- 27,80 milioane de euro investiţi (2000-2013) în tratarea apelor reziduale, protecţia solului, tratarea deşeurilor, tratarea aerului şi reducerea consumului de resurse naturale;
- 1.900 de puieți de molid au fost plantați din 2010 până în prezent pe platforma Dacia;
- Rezultatele înregistrate de Dacia în ceea ce priveşte reducerea impacturilor asupra mediului înconjurător sunt notabile. Pentru fabricarea vehiculelor au scăzut*:

  • cu 80,7% consumul de energie;
  • cu 21% cantitatea de gaze cu efect de seră;
  • cu 52,63% cantitatea de compuşi organici volatili (COV);
  • cu 93% consumul de apă;
  • cu 98,3 % cantitatea de metale grele evacuate în apă;
  • cu 94,5% cantitatea de deşeuri expediate într-un depozit pentru eliminare;
    *consumuri/vehicul fabricat

- Principalul obiectiv: sistemul industrial să continue să-şi reducă impactul asupra mediului, iar Dacia să îşi păstreze poziţionarea la același nivel cu uzinele auto din Europa de Vest.

Cifre cheie privind protecţia mediului la Centrul Tehnic Titu
- Aproximativ 190.000 de arbori şi arbuşti au fost plantaţi în ultimul an în perimetrul centrului;
- 100% colectare selectivă a deşeurilor;
- 85% dintre deşeuri sunt reciclate/valorificate;
- 881 MWh reducere de energie totală în decursul ultimului an datorită optimizărilor proceselor, ceea ce echivalează cu consumul a 10 familii timp de un an.

Peste 250 de copaci cu o vârstă de 30 de ani au fost salvaţi prin reciclarea hârtiei, cartonului şi lemnului.