Sindicatul Automobile Dacia a anunţat că va declanşa conflictul de muncă

La sfârșitul perioadei de valabilitate a CCM 2014, Sindicatul Automobile Dacia (SAD) a refuzat prelungirea perioadei de negociere și a anunţat marți, 6 ianuarie 2015, că va declanșa conflictul de muncă.

Revendicările de creșteri salariale ale SAD sunt total nerealiste: creşteri salariale de 400 lei (echivalentul a +15% pentru operatori), precum și primă de rezultat de 2.300 lei (+65% față de prima acordată în 2014). Aceste sume anunţate de către SAD au fost declarate ca negociabile.

Administrația și-a reafirmat deschiderea către dialog cu SAD și susține încheierea unui  Contract Colectiv de Muncă pe 2 ani (2015-2016), care ar permite garantarea unor volume de fabricație la un nivel ridicat pe următorii doi ani și, în consecință, menținerea celor 3 schimburi. Un contract pe 1 an rămâne posibil, dar nu ar permite garantarea volumelor de fabricaţie.