Uzinele Dacia au fost recertificate ISO 14 001

Automobile Dacia a fost auditată şi recertificată ISO 14 001 de către institutul independent SGS (Societe Generale de Surveillance) pentru sistemul de management al calităţii mediului.

În cadrul auditului desfăşurat în perioada 9–12 iunie 2014, au fost verificate toate activităţile conform cerinţelor Referenţialului ISO 14 001/2004.

La finalul auditului, auditorii au precizat că nu au constatat neconformităţi şi au notat şapte oportunităţi de ameliorare (piste de progres). Totodată, au constatat progrese remarcabile în evoluţia Sistemului de Management al Mediului pentru îmbunătăţirea performanţei globale de mediu, în acord cu politica de mediu a Dacia.

Aceste progrese au fost posibile atât prin implicarea managementului până la cel mai înalt nivel, prin implicarea tuturor salariaţilor în menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Mediului, cât şi prin multitudinea de investiţii realizate de Renault în România pentru diminuarea impactului asupra mediului înconjurător.

Certificată ISO 14 001, Dacia a investit aproximativ 27,8 de milioane de euro în protecţia mediului în ultimii 13 ani în tratarea apelor uzate, a deşeurilor, a aerului, protecţia solului şi în resurse naturale.

Un sistem de management al calităţii presupune existenţa unei politici durabile şi a unor obiective prioritare pentru creşterea nivelului de satisfacţie a clienţilor unei companii. La Dacia, aceste obiective sunt urmărite pe parcursul tuturor etapelor ciclului de viaţă ale unui automobil, începând cu faza de concepţie, fabricaţie, până la cea de comercializare şi servicii post-vânzare.

Dintre cifrele semnificative, putem menţiona că pentru fabricarea vehiculelor au scăzut*:

  • cu 80,7% consumul de energie;
  • cu 21% cantitatea de gaze cu efect de seră;
  • cu 52,63% cantitatea de compuşi organici volatili (COV);
  • cu 93% consumul de apă;
  • cu 98,3 % cantitatea de metale grele evacuate în apă;
  • cu 94,5% cantitatea de deşeuri expediate într-un depozit pentru eliminare.

*consumuri/vehicul fabricat