Implicare responsabilă

Viziunea CSR are la bază cele patru axe strategice formulate după cum urmează:

• Mobilitate pentru toţi
• Siguranță rutieră şi sănătate
• Mediu
• Capital uman (sub această axă sunt incluse Educația și Diversitatea)

Provocarea pentru Groupe Renault

Groupe Renault - fabricant auto responsabil și pionier în ceea ce priveşte mobilitatea durabilă, investeste in dezvoltarea unor soluții de mobilitate accesibile unui număr cât mai mare de persoane, prin proiectarea unor tehnologii inovatoare, cum ar fi vehiculele electrice, cu zero emisii în utilizare și pentru a asigura utilizarea moderată a energiei și a materiilor prime. Mobilitatea este esențială pentru dezvoltarea economică și crearea de legături sociale. Aceasta implică, de asemenea, sprijinirea schimbărilor de comportament și a consumului.

Pentru că o companie este în primul rând formată din femei și bărbați a căror motivație și aptitudini sunt surse esențiale de competitivitate, Groupe Renault asigură dezvoltarea capitalului uman. E important să oferim, peste tot în lume, un mediu de lucru motivant, oportunități de formare în concordanță cu nevoile de afaceri, dar şi cu aspirațiile angajaților, având la bază reguli de recunoaștere echitabile, pentru a stimula performanța individuală și colectivă.

In comunităţile în care ne desfăşurăm activitatea, sprijinim acțiuni în favoarea educației și a diversității în rândul copiilor şi tinerilor, cu accent pe învățământul superior şi cel profesional.

Cele patru axe, asa cum sunt ele descrise, reprezintă un ghid pentru angajamentele și acțiunile noastre.


MOBILITATE PENTRU ToȚI

Abordarea Mobilităţii durabile ţinteşte 3 tendințe majore ale societății:

  • Trecerea de la o economie a proprietății la cea orientată către utilizator
  • Congestia din centrele marilor orașelor și restricțiile de  acces
  • Conectivitatea infrastructurilor și economia de partajare

Strategia Renault este aceea de a încerca să înțeleagă aceste tendințe, pentru a proiecta produse mai bine adaptate la noi utilizări, printr-un proces de experimentare. Mobilitatea durabilă este "pentru toată lumea" şi trebuie să acopere, de asemenea, noțiunea de accesibilitate.


SIGURAnȚa RUTIErĂ

Națiunile Unite au declarat 2011-2020 Deceniul de Acțiune pentru Siguranța Rutieră, cu scopul de a împărți la jumătate numărul de decese rutiere. Printr-o serie de activități de sensibilizare și de formare prin produsele comercializate, Renault susţine acest scop. Siguranța rutieră ilustrează angajamentul unei companii care este, evident,"centrată pe om". Este o temă de acțiune și de comunicare în care Renault crezut de-a lungul timpului, sprijinindu-se pe obiective credibile și rezultate concrete.

Promovarea unui comportamentul pozitiv: acţiuni centrate pe nevoia de conștientizare a siguranței rutiere (teoretice și practice), dar şi învățarea unor gesturi de conducere economică și ecologică. Formările interne pentru siguranța rutieră și condusul ecologic sunt oferite personalului pentru care aceste activităţi constituie o prioritate.

Serviciile de urgență: programe de sensibilizare și de formare desfășurate de Renault împreună cu serviciile de urgență, pentru a eficientiza modalităţile prin care să intervină asupra vehiculelor avariate, o problemă ce afectează tot mai multe țări.

Parteneriatul global pentru siguranță rutieră: găzduit de către Federația Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie, GRSP este prezent în peste 35 de țări din întreaga lume. Rețeaua sa de experți și parteneri (guverne, companii, societatea civilă) identifică nevoile populațiilor și implementează soluții adaptate și măsurabile. 


MEDIU

Politică de mediu pune în aplicare 5 priorități. Acestea acoperă toate liniile de afaceri, programe și zone ale Groupe Renault. Obiectivele industriale de mediu acoperă cele cinci priorități și sunt desfășurate prin intermediul unor planuri de master industriale și a sistemului de management de mediu, certificat de ISO14001. 

Prioritățile sunt:

  1. Schimbarea climei și eficiența energetică
  2. Resursele și economie circulară competitivă
  3. Sănătatea Ecosistemelor
  4. Serviciile și sistemele de mobilitate inovatoare
  5. Managementul mediului, transparența și responsabilitatea comunicațiilor și a dialogului cu părțile interesate

CAPITAL UMAN

Departamentul de Resurse Umane stabilește o abordare globală privind politica de resurse umane cu standarde comune pentru toate țările grupului, cu accent pe alocarea resurselor pentru dezvoltarea talentelor și promovarea diversității.

DIVERSITATE

Politica Groupe Renault este accea de a nu face discriminări pentru nici un motiv, atunci când ne raportăm la relațiile de muncă. Principiul său este acela de a recruta femei și bărbați în funcție de propriile lor aptitudini și de a trata pe toată lumea cu demnitate, fără discriminare și a presupune că angajaţii săi sunt respectaţi fără a ţine cont de sex, vârstă, origine rasială sau de apartenenţa la un grup etnic, de situația sa socială, culturală sau națională, de familie, de activitățile sale sindicale, preferința sexuală, handicap, opinii politice sau religioase.

EDUCaȚiE

Acțiunile întreprinse în domeniul educației sunt în concordanță cu celelalte axe ale strategiei de responsabilitate socială: siguranță rutieră, mobilitate durabilă, mediu și capital uman/educaţie şi diversitate. Astfel, acțiunile întreprinse sunt definite în jurul valorii de școală și oportunități egale, cu accent pe accesul tuturor la educaţie.

Într-un contextul reducerii resurselor naturale, a creșterii populației cu impact asupra fluxului de transport și a calității aerului, provocările cu care se confruntă industria automobilelor sunt numeroase. Automobilul are un rezultat pozitiv pentru calităţii vieţii oamenilor (susţine dezvoltarea economică și crearea de legături şi reţele sociale), și este evident că dorința noastră este aceea de a reduce impactul negativ asupra problemelor de mediu și de sănătate.

Programele noastre de responsabilitate socială oglindesc obiectivele noastre de business, astfel încât să reprezinte valorile companiei pe termen lung şi să se întâlnească cu nevoile comunităţilor în care ne desfăşurăm activitatea.