Responsabilitate socială corporatistă

Grupul Renault are o strategie globală în ceea ce priveşte responsabilitatea corporativă prin care asigură un management responsabil al activităţii sale în toate pieţele unde este prezent.

Responsabilitatea corporativa globala a Groupe Renault

Reducerea impactului negativ asupra mediului de-a lungul ciclului de viaţă al produselor şi conservarea resurselor naturale, dezvoltarea angajaţilor şi a comunităţilor, în special prin proiecte educaţionale și investiţii în cultură ; sănătatea utilizatorilor de vehicule, a pietonilor și a angajaților, dar și accentul pe dezvoltarea abilităților și pe respectarea principiului egalității de șanse și creşterea diversităţii (de gen, religie, etnie sau provenienţă socială), sunt principalele obiective ale strategiei noastre de responsabilitate socială. Aceste obiective arată capacitatea noastră de deschidere către lume și dorința Grupului Renault de a răspunde așteptărilor societăţii.


Politica de responsabilitate sociala

Această politică urmează îndeaproape abordarea internaţională pe care o are Groupe Renault pe toate pieţele în care activează, respectând cele 7 obiective, care se reflectă şi în activităţile desfăşurate în România:

  • Asigurarea aplicării stricte a normelor de etică la toate nivelurile și practici corecte în afaceri; astfel se asigura si angajamentul de responsabilitate socială al furnizorilor noștri.
  • Crearea unor condiții de muncă motivante, cu respectarea drepturilor fundamentale, care să atragă și să dezvolte angajați din toate țările şi toate meseriile; să promoveze diversitatea și egalitatea de șanse.
  • Asigurarea capacității de inserţie profesională prin dezvoltarea abilităților de mâine.
  • Reducerea generării amprentei de mediu prezentă de-a lungul întregului ciclu de viață al vehiculului prin integrarea principiilor economiei circulare în procesele, produsele și serviciile noastre.
  • Contribuţia la obiectivele de sănătate publică: reducerea deceselor rutiere, păstrarea sănătăţii angajaților, utilizatorilor și rezidenților.
  • Furnizarea de soluții de mobilitate inovatoare, accesibile unui număr cât mai mare de persoane.
  • Sprijinirea dezvoltării economice și sociale responsabile în regiunile unde ne desfăşurăm activitatea, cu acțiuni specifice comunităților locale în domeniul educației și accesului la mobilitate.