SC Automobile Dacia SA

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al SC Automobile Dacia SA, cu sediul in Mioveni, Str. Uzinei nr. 1, judetul Arges, inregistrata la Oficiul Comertului cu nr. J 03/81/1991, CUI 160796, avand in vedere art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si art. 14 din actul constitutiv al societatii, convoaca adunarea generala extraordinara la data de 31.10.2008, ora 15:30, la sediul secundar al societatii, situat in Bucuresti, Bd. Preciziei nr. 24, West Gate Business Center, Corp H1, et.