• Programe de masterat

PROGRAME DE MASTERAT ÎN INGINERIA AUTOMOBILULUI

Groupe Renault România organizează în parteneriat cu Universitatea Tehnică din București, Universitatea Valahia din Târgoviște și Universitatea Tehnică Cluj programul de masterat „Sisteme și Structuri electrice avansate”.

Pe parcursul programului de masterat, studenţii dezvoltă competenţe profesionale şi transversale precum colaborarea cu specialişti din alte domenii, lucrul în echipă, abilităţi de comunicare şi utilizarea limbilor străine în context profesional.

Pe toată durata masteratului, Grupul Renault România se implică în acest program prin prezentări de specialitate și organizarea de stagii.