• Programe de masterat

Programe de masterat în ingineria automobilului

Grupul Renault România, organizează în parteneriat cu Universitatea Tehnica din Bucuresti, Universitatea Valahia din Targoviste si Universitatea Tehnica Cluj programul de masterat „Sisteme si Structuri electrice avansate”

Pe parcursul programului de masterat, studenţii dezvoltă competenţe profesionale şi transversale precum colaborarea cu specialişti din alte domenii, lucrul în echipă, abilităţi de comunicare şi utilizarea limbilor străine în context profesional.

Pe toată durata masteratului, Grupul Renault Romania se implică în acest program prin acordarea de burse, prezentări de specialitate şi organizarea de stagii.

Aşadar, în decursul celor doi ani, masteranzii trăiesc o experienţă academică unică