• Programe de masterat

Programe de masterat în ingineria automobilului

Grupul Renault România, organizează în parteneriat cu universităţi din România un sistem de programe de masterat dedicate domeniului auto.

Astfel, împreună cu Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) derulează programul de studii de masterat ,,Ingineria şi Managementul Proiectelor Complexe” în domeniul de studii universitare ,,Inginerie şi Management”. În parteneriat cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Grupul Renault Romania oferă programul de masterat „Concepţia şi Managementul Proiectării Automobilului”, cu Universitatea din Craiova programul de masterat „Sisteme Electromecanice Complexe”, iar cu Universitatea din Piteşti organizează programul de masterat „Concepţia şi Managementul Proiectării Automobilului”.

Programele durează 2 ani şi se adresează absolvenţilor de învăţământ superior tehnic: studii universitare de licenţă (4 ani, zi) sau studii universitare de lungă durată (5 ani, zi).

Pe parcursul programelor de masterat, studenţii dezvoltă competenţe profesionale şi transversale precum colaborarea cu specialişti din alte domenii, lucrul în echipă, abilităţi de comunicare şi utilizarea limbilor străine în context profesional.

Programele se disting prin derularea unui mix de cursuri teoretice şi proiecte practice în ingineria şi managementul proiectelor de produse sau servicii inovative. Pedagogia pe proiect, adaptarea la cerinţele actuale ale angajatorilor şi parteneriatul cu singurul centru de inginerie auto din regiune asigură masteranzilor perspective de carieră unice.

Pe toată durata masteratului, Grupul Renault Romania se implică în acest program prin acordarea de burse, prezentări de specialitate şi organizarea de stagii.
Şi, pentru că aceste programe îşi propun să îi apropie pe participanţi de realitatea dezvoltării unui proiect auto, ultimul semestru este dedicat în întregime desfăşurării unui stagiu de practică. Cel mai cunoscut rezultat al acestui stagiu de practică în anii trecuţi este vehiculul Duster Birou Mobil.

Aşadar, în decursul celor doi ani, masteranzii trăiesc o experienţă academică unică, ce le oferă un avantaj semnificativ în perspectiva integrării pe piaţa forţei de muncă.